فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 6 - درس ششم سال دهم: واقعۀ بزرگ، تدریس صفحات 64 الی 67

رسیدیم به درس برپایی قیامت. درس بسیار مهمیه.بچه ها هشت تا مرحله برای برپایی قیامت میگه، مرحله اول خودش سه تا برنامه داره مرحله دوم هم پنج تا،که روی هم میشه هشت تا مرحله! مرحله ها رو به ترتیب حفظ کنید ترتیبشون مهمه، تطبیق نکات با تیتر ها هم مهمه، گاها دیده شده که یه نکته رو اشاره میکنه مال کدوم مرحله ست؟ که مقدم بر کدوم مرحل است یا موخر بر کدوم مرحله است؟ حواستون باشه سه تای مرحله اول رو دقیق بدونید که مال مرحله اوله، و پنج تای مرحله دوم هم همچنین. یکی دوتا آیه داریم حواستون به آیات باشه که مال کدوم مرحله اند و نکات ریزشون چی هست.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم