فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 5 - درس پنجم سال دهم: منزلگاه بعد، تدریس صفحات 54 الی 59

بعد از اثبات معاد میرسیم به عالم برزخ. در عالم برزخ با یه ویژگی هایی ما مواجهیم که میخوایم در این درس بررسی اش بکنیم. معنی لغوی برزخ، برزخ چه ویژگی هایی داره؟ آیات قرآن در مورد برزخ چی میگن؟ آثار ما تقدم ما تاخر  ببینیم چیه؟ به چه جور از کارهای ما میگن ما تقدم، به چه جور از اعمال ما میگن ما تاخر.اصلا قبض روح رو میگن توفی، اینم مورد بررسی قرار میدیم و چند تا روایت از پیامبر و امامان معصوم مطرح میشه و اونها رو هم بررسی میکنیم که به چه ویژگیهایی از عالم برزخ اشاره دارند.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم