فیلم ها صفر تا صد دین و زندگی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جعفر رنجبرزاده

فیلم جلسه 4 - درس چهارم سال دهم: آیندۀ روشن، تدریس صفحات 44 الی 49

رسیدیم به درس چهارم دینی دهم. اثبات وجود معاد،فوق العاده مهمه! بنظرم کنکور صد در صد تست داریم ازش.علاوه بر اینکه قطعیت اعلام معاد رومیخواد بگه این درس،میخواد به اثبات اون هم بپردازه از طریق قرآن.اثبات معاد جسمانی،هم امکانش هم ضرورتش،خودش شاخه بندی داره،آیه داره،کلید واژه داره، خوب خوب این درس رو بخون،باید چندبار هم تکرار بکنی،تستهاش رو بزن از کنکور های گذشته هم میتونی استفاده بکنی،چون این درس در نظام قدیم هم بوده با کمی تغییرات. امیدواریم که این درس خوب خوب برات جا بیفته.بریم که معاد رو اثبات کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم