فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 66 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت ششم)، نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان (قسمت اول)

بچه ها رسیدیم به بحث نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان، ما جهت این نیرو رو تشخیص خواهیم داد و رابطه ای رو براش مطرح خواهیم کرد و در ادامه هم سؤالاتی در راستای کتاب درسی حل خواهیم کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم