فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت دوازدهم)، یادگیری سریع (یاس) فصل ششم

بریم سراغ Fast Learn یا یاس یا یادگیری سریع فصل ششم، چقد نکته توش گفتیم، میخوایم با هم دیگه یه بار همه نکات رو مرور کنیم تا با دیدن این فیلم کل مطالبی که یاد گرفتیم، تثبیت شه، پس برای تثبیت تمامی نکات فتوسنتز، فتوسیستم، چرخۀ کالوین و زنجیرۀ انتقال الکترون و انواع جانداران فتوسنتزکننده این فیلم رو به شما توصیه می کنم.