فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 62 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت دوم)، میدان مغناطیسی

اگه یادتون باشه در جلسۀ قبل، ما ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو مطرح کردیم، توی این جلسه میخوایم یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت کنیم و سؤال حل کنیم و شما بتونید خطوط میدان مغناطیسی در اطراف آهنربا رو رسم کنید و بتونید تشخیص بدید در هر نقطه ای اطراف یک آهنربا یا دو آهنربا کنار هم، میدان مغناطیسی در چه جهتیه و اگه عقربۀ مغناطیسی توی اون نقطه قرار بگیره چه جهتگیری خواهد داشت. در ادامه بحث میدان مغناطیسی زمین رو خواهیم داشت و در نهایت هم میدان مغناطیسی یکنواخت رو بررسی خواهیم کرد.