فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 61 - فصل سوم: مغناطیس (قسمت اول)، مقدمات، میدان مغناطیسی

ما فصل سه رو توی این جلسه شروع می کنیم، فصل مغناطیس هست، مقدماتی رو توی این جلسه خواهیم گفت، یه سری سؤال هم حل می کنیم، در نهایت وارد بحث میدان مغناطیسی میشیم، ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی رو بیان می کنیم تا جلسۀ بعد بتونیم سؤالات مربوط به خطوط میدان مغناطیسی رو با هم حل کنیم.

آرشآرش