فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 60 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی و یکم)، سؤالات انشعاب (ویژۀ رشتۀ ریاضی)

بچه ها این جلسه، آخرین جلسۀ فصل دوم هست و اینم بگم که ویژۀ رشتۀ ریاضی هست و ما میخوایم تو این جلسه سؤالات مربوط به قاعدۀ انشعاب رو بررسی کنیم. جاهایی که ما چند شاخه توی مدار داریم که از هر شاخه، جریان های مختلفی میگذره و باید با استفاده از قاعدۀ انشعاب، سؤالات رو حل کنیم.

آرشآرش