فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Art and Culture (قسمت سوم)، واژگان (قسمت اول)

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم.

از صفحات 81 تا 89 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم