فیلم جلسه 62 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر (قسمت دوم)، انرژی فعال سازی (قسمت دوم)

مهدی صنیعی طهرانی
مهدی صنیعی طهرانی

صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) صنیعی

ما تو این جلسه قرار هست که چند تا مثال بیشتر در ارتباط با انرژی فعال سازی با هم حل کنیم و نکات بیشتری ازش یاد بگیریم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) صنیعی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه که اولین جلسه شیمی یک خواهد بود ابتدای کار سعی می کنیم راجع به جدول تناوبی با هم صحبت ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

تو این جلسه می خوام رابطه اینشتین رو مورد بررسی قرار بدیم و ازش می خوایم مسئله حل کنیم مسئله های خیل ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه می خوایم یه مقداری راجع به عدد اتمی و عدد جرمی صحبت کنیم تا حدودی سراغ ایزوتوپ ها خوا ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

به کتاب دوازدهم خوش آمدید و امیدوارم که ما شیمی سوم رو ما خیلی خوب و با ریز ترین مطالب و خیلی با جزئ ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما امروز می خوایم راجع به صابون صحبت کنیم و به سوالاتی راجع به صابون پاسخ بدیم، صابون چی هست؟ صابون ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

تو این جلسه قراره که راجع به پاک کننده های غیرصابونی و پاک کننده های خورنده با هم صحبت کنیم و راجع ب ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که اسید و باز رو با هم شروع کنیم و به مفاهیم اولیۀ اسید و باز بپردازیم و با ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

در ابتدای کار تو این جلسه میخوایم راجع به رسانایی الکتریکی با هم صحبت کنیم بعد میخوایم درجۀ تفکیک رو ...

فیلم جلسه 9 - فصل1شیمی(3): مولکولها در خدمت ...

تو این جلسه قراره که راجع به مفهوم اسیدهای قوی و ضعیف با هم صحبت کنیم بعد از اون غلظت یون هیدرونیوم ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به نحوه به دست اوردن معادله ثابت تعادل با هم صحبت بکنیم و رابطه ای ک ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه می خوایم ببینیم که چه طور مسائل تعادل رو می تونیم حل کنیم و دو سه تا مسئله با هم حل خ ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به ثابت یونش با هم صحبت کنیم اسم دیگه ثابت یونش ثابت اسیدی هست و می ...

فیلم جلسه 13 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

این جلسه قراره که راجع به مسائل بیشتر در ارتباط با رابطه ka ، آلفا، cm و H+ صحبت کنیم و بیشتر مسئله ...

فیلم جلسه 14 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به ثابت تفکیک آب صحبت بکنیم مطلبی که ما در جلسه آینده بهش خیلی نیاز دار ...

فیلم جلسه 15 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه کار بسیار مهمی داریم و میخوایم pH رو با هم شروع بکنیم شاید خیلی از شما ها راجع بهش خی ...

فیلم جلسه 16 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه برای تجربمون تو حل مسائل مربوط به pH محلول اسیدی بیشتر بشه چند تا مسئله بیشتر با هم ح ...

فیلم جلسه 17 - فصل اول شیمی(3): مولکول ها در ...

ما تو این جلسه کار بسیار مهمی داریم و می خوایم pH محلول باز ها رو با هم محاسبه کنیم تا جلسات قبل راج ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

ما امروز می خوایم راجع به طیف نشری خطی با هم صحبت کنیم و ابتدای کار می خوایم می خوایم ببینم ماهیت نو ...

فیلم جلسه 19 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه قراره که راجع به مدل کوانتومی با هم صحبت کنیم راجع به معادله کوانتومی اتم ها و بعدش م ...

فیلم جلسه 20 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این  جلسه قرار هست که راجع به رفتار اتم ها در ترکیب ها صحبت کنیم و تا حدودی راجع به ترکیب یونی ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

تو این جلسه قصد داریم راجع به ترکیب های یونی مفصل تر صحبت کنیم و چند تا مثال حل کنیم. آخر سر هم قرار ...

فیلم جلسه 22 - فصل اول شیمی(1): کیهان زادگاه ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به ساختار لوئیس با هم صحبت کنیم و می خوایم قسمت اول ساختار لوئیس رو با ...

فیلم جلسه 23 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

تو این جلسه قرار هست که راجع به ساختار لوئیس یون ها صحبت کنیم، اما قبلش میخوام پیوند داتیو رو بهتون ...

فیلم جلسه 24 - فصل اول شیمی(1): کیهان، زادگا ...

ما تو این جلسه می خواهیم در مورد استثنائات ساختار لوئیس با هم صحبت بکنیم خیلی خیلی جلسه مهمی است چون ...

فیلم جلسه 25 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه ...

 بسم الله الرحمن الرحیم به فصل دو شیمی ۳ خوش آمدید توی این فصل که مطالب بسیار زیبایی رو شامل میشه ما ...

فیلم جلسه 26 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

 با سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی ما در این جلسه می خواهیم راجع به عدد اکسایش صحبت بکنیم یک مبحث ...

فیلم جلسه 27 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما این جلسه قرار هستش که راجع به سلول های گالوانی و مقدماتش با هم صحبت بکنیم اما قبلش باید رقابت بین ...

فیلم جلسه 28 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این می خوایم راجع به دو تا موضوع با هم صحبت کنیم دو تا موضوع خیلی مهم یکی بحث خود سلول گالوانی ...

فیلم جلسه 29 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به سلول سوختی  فقط صحبت کنیم و طرز کار این سلول رو با هم بررسی کنیم ...

فیلم جلسه 30 - فصل دوم شیمی(3): آسایش و رفاه ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به سلول های الکترولیتی و به خصوص عملیات و فرایند برقکافت با هم صحبت ...

فیلم جلسه 31 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به خوردگی آهن که منجر به تولید زنگ آهن میشه صحبت کنیم معادلاتش رو کا ...

فیلم جلسه 32 - فصل دوم شیمی (3): آسایش و رفا ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به آخرین قسمت از فصل دوم شیمی سه با هم صحبت کنیم و دو موضوع رو می خوایم ...

فیلم جلسه 33 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

به فصل دوم از شیمی(1) خوش اومدید. ما تو این جلسه قراره که راجع به هواکره و لایه های مختلف اون با هم ...

فیلم جلسه 34 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به اجزای تشکیل دهندۀ هواکُره با هم صحبت بکنیم، به خصوص راجع یکی از اجزای ...

فیلم جلسه 35 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این قسمت راجع به واکنش های شیمیایی و به خصوص واکنش نویسی میخوایم با هم صحبت کنیم، شاید سوال بر ...

فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت چهارم) نوشتن واکنش شیمیایی (قسمت دوم): تجزیه، جابجایی ی ...

فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما با یک امری به نام موازنه همیشه مواجهیم. موازنه یکی از کارهاییه که یکی که میخواد کنکور بده در شیمی ...

فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه قرار هست که موازنه های پیشرفته رو با هم بررسی کنیم، یعنی موازنه هایی که شاید نتونیم خ ...

فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازه ...

ما تو این جلسه راجع به موازنۀ واکنش ها با روش عدد اکسایش صحبت کنیم، روشی که در کتاب درسی نیستش ومعمو ...

فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی (1): رد پای گازه ...

ما تو این جلسه راجع به اکسیدهای فلزی و نا فلزی با هم صحبت می کنیم بعد از اون میریم سراغ باران اسیدی ...

فیلم جلسه 41 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

ما تو این جلسه میخوایم حالت گاز رو با هم شروع کنیم، تو این جلسه راجع به قانون بویل، شارل، آووگادرو و ...

فیلم جلسه 42 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها ...

در این جلسه می خوایم راجع به استوکیومتری واکنش که توش STP به کار رفته صحبت بکنیم و می خوایم ببینیم ک ...

فیلم جلسه 43 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زند ...

ما تو این جلسه می خوایم فصل سوم از شیمی یک رو با هم شروع بکنیم  خوب ابتدا کار بحث آب کره رو خواهیم د ...

فیلم جلسه 44 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به محلول و مفهوم غلظت با هم صحبت بکنیم. برای اینکه ما بتونیم مسائل غلظت ...

فیلم جلسه 45 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

همونطور که جلسۀ پیش بهتون قول داده بودم این جلسه میخوایم راجع به سوالاتی که یک مقداری سطحش بالاتر هس ...

فیلم جلسه 46 - فصل سوم شیمی(1): آب، آهنگ زند ...

ما تو این جلسه راجع به دو تا موضوع خیلی مهم میخوایم با هم صحبت کنیم: اول غلظت نوع دوم هست که توی او ...

فیلم جلسه 47 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

به فصل سوم شیمی(3)، شیمی دوازدهم خوش اومدین. امیدوارم که بتونیم با هم این فصل رو خوب پیش ببریم و نکا ...

فیلم جلسه 48 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به جامد مولکولی با هم صحبت کنیم و بفهمیم که چطور متوجه بشیم که حتی جامد ...

فیلم جلسه 49 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به قسمت اول از جامد یونی با هم صحبت کنیم، چون جامد یونی خیلی نکته زیاد د ...

فیلم جلسه 50 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

تو این جلسه قسمت دوم از جامد یونی رو میخوایم با هم مقایسه کنیم و راجع به خواص ترکیب های یونی با هم ح ...

فیلم جلسه 51 - فصل سوم شیمی(3): شیمی جلوه ای ...

تو این جلسه میخوایم راجع به جامد فلزی صحبت بکنیم و مطالب بسیار زیبایی رو تو این جلسه با هم خواهیم دا ...

فیلم جلسه 52 - فصل سوم شیمی(1): آب آهنگ زندگ ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت بکنیم که در کتاب درسی وجود نداره، اما بارها و بارها سو ...

فیلم جلسه 53 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زند ...

ما تو این جلسه قراره که در مورد انواع پیوند کووالانسی با هم صحبت بکنیم و فرق بین پیوندهای قطبی و نا ...

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: شیمی(1): آب، آهنگ زن ...

ما وارد آخرین جلسه از مجموعه درس های مربوط به شیمی یک شدیم تو این جلسه مطالب زیادی رو خواهیم داشت خو ...

فیلم جلسه 55 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما یک فصل بسیار پر باری رو در پیش داریم فصلی هست که خیلی مطلب زیاد داره اما دلیل بر این که سخت باشه ...

فیلم جلسه 56 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به جاری شدن انرژی با هم صحبت بکنیم و این به این معنا هستش که می خوایم ب ...

فیلم جلسه 57 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای س ...

ما تو این جلسه یه کار بسیار مهم داریم چون یکی از مفاهیمی رو می خوایم بحث بکنیم که دیده شده بچه ها خی ...

فیلم جلسه 58 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به روش های متفاوتی که برای محاسبۀ آنتالپی سراغ داریم صحبت کنیم. دو ت ...

فیلم جلسه 59 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه میخوایم کار جلسۀ قبل رو ادامه بدیم و میخوایم چند مسئله از قانون هس رو حل کنیم و چن تا ...

فیلم جلسه 60 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای س ...

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به روش دوم از روش های غیرمستقیم محاسبۀ آنتالپی با هم صحبت کنیم و اسم ...

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

به فصل چهارم از شیمی(3) که آخرین فصل از کل شیمی هایی که توی دبیرستان یاد میگیرید هستش خوش اومدین. ام ...

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه قرار هست که چند تا مثال بیشتر در ارتباط با انرژی فعال سازی با هم حل کنیم و نکات بیشتر ...

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به کاتالیزگر با هم صحبت کنیم و ببینیم کاتالیزگر چطور میتونه سرعت یک واکن ...

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه قرار هست که چند مسئله دیگه از بحث کاتالیزگر رو با هم حل کنیم و ببینیم که اگه یه مقدار ...

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به آلاینده هایی که خودروها تولید میکنن با هم صحبت کنیم و ببینیم چطور میت ...

فیلم جلسه 66 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم یک دورۀ کوتاهی از مسائل ثابت تعادل رو با هم داشته باشیم، چون این فصل هم از ثا ...

فیلم جلسه 67 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه همونطور که قول داده بودم میخوایم چن تا مثال دیگه از بحث تعادل رو با هم حل کنیم و امید ...

فیلم جلسه 68 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما میدونیم که سه عامل هست که میتونه تعادل رو به هم بزنه و در جهتی پیش ببره که ما میخوایم. اولیش غلظت ...

فیلم جلسه 69 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما تو این جلسه میخوایم در ادامۀ جلسۀ قبل چن نمونه سؤال از بررسی اثرات تغییر غلظت بر تعادل رو داشته ب ...

فیلم جلسه 70 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت سوم): بررسی ...

فیلم جلسه 71 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت یازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت چهارم): ...

فیلم جلسه 72 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی به سوی آیندۀ روشن تر (قسمت دوازدهم)، عوامل مؤثر بر تعادل (قسمت پنجم): ...

فیلم جلسه 73 - فصل چهارم شیمی(3):شیمی،راهی ب ...

ما تو این جلسه میخوایم راجع به سنتز مواد صحبت کنیم و دو تا ماده رو که برای ما خیلی اهمیت دارن و ازشو ...

فیلم جلسه 74 - فصل چهارم شیمی(3): شیمی، راهی ...

ما به قسمت آخر از آموزش های صفر تا صد شیمی کنکور رسیدیم و تو این جلسه قراره هست که راجع به بطری آب و ...

فیلم جلسه 75 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

همونطور که میدونید ما در فصل 2 و 3 شیمی(2)، یه سری گروه ها به نام گروه های عاملی به ما معرفی شده و م ...

فیلم جلسه 76 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

تو این جلسه میخوایم راجع به یکی از انواع پلیمر شدن با هم صحبت بکنیم و اون پلیمر شدن افزایشی هست و ما ...

فیلم جلسه 77 - فصل سوم شیمی(2): پوشاک نیازی ...

ما تو این جلسه قراره راجع به ساختن پلی استر با هم صحبت بکنیم، منتهی قبلش باید بفهمیم که استر چجوری س ...