فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 58 - فصل دوم شیمی(2): در پی غذای سالم (قسمت چهارم)، محاسبه تغییرات آنتالپی، قانون هس (قسمت اول)

ما تو این جلسه قرار هست که راجع به روش های متفاوتی که برای محاسبۀ آنتالپی سراغ داریم صحبت کنیم. دو تا روش کلی خواهیم دید، روش مستقیم و غیرمستقیم و توی روش های غیرمستقیم که خودش شامل قانون هس میشه و استفاده از آنتالپی پیوند، این جلسه میخوام یه مقدار راجع به قانون هس صحبت کنم.