فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 59 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت سی ام)، سؤالات مدار (قسمت دهم)

بچه های توی این جلسه، دو مدل سوال رو بررسی خواهیم کرد. یکی سؤالات مربوط به افزایش یا کاهش نور لامپ توی مدار با تغییر یکی از مقاومت ها و دومی سؤالات مربوط به اتصال خازن و مقاومته و در واقع توی مدارمون علاوه بر مقاومت، خازن هم داریم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم