فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم

آرشآرش