فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

در این قسمت براتون 20 تا تست درس سه از سال یازدهم رو حل خواهیم کرد در حل این تست ها سعی می کنیم که تمام نکات گرامری رو چندین بار به طور کامل براتون بگم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم