فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

Loading
درس اول: Understanding people (قسمت اول)- اسم و بخش تلفظ (stress یا فشار)

فیلم جلسه 1 - درس اول: Understanding people ...

در این جلسه قراره که خلاصه ای از آنچه که راجع به اسم در درس اول کتاب دهم خونده بودید گفته بشه، بعد ا ...
درس اول: Understanding people (قسمت دوم)- صفات مبهم (شمارشی)، عبارات پرسشی

فیلم جلسه 2 - درس اول: Understanding people ...

در این قسمت در ابتدا راجع به صفات مبهم یا نامعین یا صفات پرسشی کامل صحبت می کنیم و بعد از اون راجع ب ...
درس اول: Understanding people (قسمت سوم)- جملۀ ساده، جملۀ امری و خواندن اعداد

فیلم جلسه 3 - درس اول: Understanding people ...

در این قسمت از بخش Writing درس اول سال یازدهم راجع به جمله و اجزای جمله خواهیم گفت. سپس راجع به جمله ...
درس اول: Understanding people (قسمت چهارم)- تست های بخش گرامر

فیلم جلسه 4 - درس اول: Understanding people ...

حالا که نکات گرامریه درس اول سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، میخوایم بریم در این جلسه 20 تا تست راجع ب ...
درس اول: Understanding people (قسمت پنجم)- واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - درس اول: Understanding people ...

بعد از اینکه نکات گرامری درس یک رو براتون تدریس کردیم، می رسیم به تدریس واژگان صفحه ب صفحۀ کتاب یازد ...
درس اول: Understanding people(قسمت ششم)، واژگان(قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - درس اول: Understanding people( ...

در این قسمت واژگان بخش سوم از کتاب یازدهم از صفحات 21 الی 23 درس اول رو براتون مفصل بررسی می کنیم. 
درس اول: Understanding people(قسمت هفتم)، واژگان(قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - درس اول: Understanding people( ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان صفحات 24 الی 47. بعد از آن واژگان جدید و مهم کتاب کار رو مورد ...
درس اول: Understanding people(قسمت هشتم)، تست های واژگان درس اول

فیلم جلسه 8 - درس اول: Understanding people( ...

حالا که واژگان درس یک سال یازدهم رو خوب فرا گرفتید، در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان این ...
درس اول: Understanding people (قسمت نهم)، ترجمۀ Reading

فیلم جلسه 9 - درس اول: Understanding people ...

در این جلسه متن درس یک، صفحات 24 و 25 رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعدش میریم صفحۀ 26 سوالات درک مطل ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت اول)، مرور زمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه زمان هایی که شما در دورۀ اول متوسطه و سال دهم خوندید، 4 تاشو مورد بحث قرار میدیم، به صور ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دوم)، مرور زمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

توی این جلسه قراره براتون بخش اول گرامر درس دوم از سال یازدهم رو براتون بگیم، یعنی حال کامل یا همون ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت سوم)، حل کامل (ماضی نقلی) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه قراره که ما ادامه بحثمون رو راجع به حال کامل یا همون ماضی نقلی داشته باشیم و بعد از اون ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت چهارم)، پیشوندها و پسوندها حل تست های گرامر

فیلم جلسه 13 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه راجع به صفحه 61 کتاب درسیتون مربوط به پسوند ها و پیشوندها یه مقدار صحبت می کنیم و بعد از ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه می پردازیم به بررسی واژگان هم و جدید درس دو سال دوازدهم که از صفحه 49 شروع میشه تا صفحه ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این قسمت می پردازیم به واژگان مهم و واژگان جدید کتاب سال یازدهم درس دوم از صفحات 58 الی 68 
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این قسمت راجع به کلمات مهم و جدید کتاب کار و کتاب درسی سال یازدهم درس دوم، قسمت آخرشو براتون مرور ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت هشتم)، افعال دو کلمه ای (جداشدنی و جدانشدنی)

فیلم جلسه 17 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

در این جلسه می پردازیم به توضیحات کاملی راجع به افعال دو کلمه ای به طور کامل راجع بش حرف می زنیم بعد ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت نهم)، ترجمه متن

فیلم جلسه 18 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

به نام خدا در این قسمت متن درس دوم سال یازدهم رو ینی  صفحه های ۵۸ و۵۹ رو براتون می‌خونیم و ترجمه می‌ ...
درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت دهم)، حل تست هاس لغات درس دوم

فیلم جلسه 19 - درس دوم: A Healthy Lifestyle ...

 بسم الله الرحمن الرحیم در این قسمت می پردازیم به حل 30 تا تست لغت از درس دو سال یازدهم
درس سوم: Art and Culture (قسمت اول)، نکات گرامری

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت نکات دستوری درس سوم رو مورد بررسی قرار میدم.
درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت براتون 20 تا تست درس سه از سال یازدهم رو حل خواهیم کرد در حل این تست ها سعی می کنیم که ت ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت سوم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم. از صفحات 81 تا 89 رو مورد بررسی ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه مورد بررسی قرار میدیم واژگان مهم و جدید درس 3 سال یازدهم از صفحۀ 90 تا آخر کتاب یعنی صفح ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه ابتدا واژگان درس سه کتاب کار سال یازدهم را بررسی می کنیم و بعد از اون می پردازیم به ترجم ...
درس سوم: Art and Culture (قسمت ششم)، حل تست واژگان

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Art and Culture (قسم ...

در این جلسه می پردازیم به حل تست های واژگان درس سه از کتاب یازدهم.

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Art and Culture (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

در این قسمت براتون 20 تا تست درس سه از سال یازدهم رو حل خواهیم کرد در حل این تست ها سعی می کنیم که تمام نکات گرامری رو چندین بار به طور کامل براتون بگم