فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 54 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قسمت نهم)، گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار (قسمت سوم)

در این قسمت یه بخش چند سوال میریم و قراره نکات باقی مونده رو دقیق بگیم، همچنین قراره راجع به اتوتوروف و هتروتروف صحبت کنیم و نکات ریز آخر فصل رو بذازیم