فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 57 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و هشتم)، سوالات مدار (قسمت هشتم)

ما داریم سوالات مختلفی رو از مدار حل می کنیم تو این جلسه هم مدل های مختلفی خواهیم داشت اول در مورد به هم بستن لامپ ها صحبت می کنیم و در بخش دوم سولات مربوط به حداکثر توان قابل تحمل مدار رو بررسی خواهیم کرد 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم