فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 57 - فصل دوم شیمی (2): درپی غذای سالم (قسمت سوم)، مفهوم آنتالپی و تغییرات آنتالپی

ما تو این جلسه یه کار بسیار مهم داریم چون یکی از مفاهیمی رو می خوایم بحث بکنیم که دیده شده بچه ها خیلی رو مشکل دارن و آن هم بحث آنتالپی و فرقش با تغییرات آنتالپی هستش ما باید بفهمیم که این دو تا موضوع چی هستند و چه فرقی با هم دارند و این که در چند تا از آنتالپی رو می خوایم معرفی کنیم