فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی