فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، هوپیتال (قسمت دوم)، هم ارزی

تو این جلسه بحث حد های صفر صفرم رو همچنان ادامه میدیم ادامۀ بحث هوپیتال و موضوع استفاده از روش هم ارزی یا تابع ها هم ارز برای حل سوالات صفر صفرم رو هم مطرح می کنیم. هم ارزی های قوی رو توضیح میدیم بهتون و مثال های زیادی ازش براتون حل میکنیم