فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 75 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، حدود مبهم (قسمت دوم)، هوپیتال (قسمت اول)

تو این جلسه حد های صفر صفرم رو ادامه میدیم وارد قضیه هوپیتال هم میشیم و مثال ها متنوعی ازش حل می کنیم و حدود رو بررسی می کنیم که قدر مطلق و براکت هم در واقع توشون به کار رفته باشه

آرشآرش