فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 52 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت بیست و سوم)، سؤالات مدار (قسمت سوم)

توی این جلسه سوالات مدار رو ادامه خواهیم داد، توی این جلسه بیشتر سوالات کتاب درسی رو حل خواهیم کرد و نکات لازم رو در مورد سوال ها بیان خواهیم کرد.