فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، حدود مبهم (قسمت اول)

تو این جلسه حدود مبهم رو شروع می کنیم، از صفر صفرم ها شروع میکنیم، در واقع حدودی که مشکل دار هستن، صفر صفرم، بی نهایت بی نهایتم، صفر ضربدر بی نهایت، یک به توان بی نهایت، همۀ اینهارو خواهیم گفت، فعلاً از صفر صفرم ها شروع میکنیم که اصول و پایۀ خیلی از حدود مبهم دیگه هم هستن. از سه روشی که برای حد صفر صفرم وجود داره یعنی حذف عامل ابهام و هوپیتال و هم ارزی، فعلا از حذف عامل ابهام تو این فیلم شروع می کنیم و روش های دیگه رو هم در آینده خواهیم گفت.

آرشآرش