فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حد در نقطه (قسمت دوم)

تو این جلسه در رابطه با ادامۀ حدهای براکتی صحبت می کنیم و قضیۀ فشردگی رو مطرح می کنیم، قضیۀ فشردگی نتایجی داره که راجع به نتایجش هم صحبت می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم