فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد در نقطه (قسمت اول)

محمدامین نباخته
محمدامین نباخته

ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محمدامین نباخته

تو این جلسه حد رو انشاا... ادامه میدیم، موضوعات اولیه و مفاهیم اولیه حد رو از روی نمودار به شما یاد میدیم، اینکه از روی نمودار چجوری حد تابع رو پیدا کنیم، مفاهیم حد چپ و راست، حد یک طرفه و غیره، توی این فیلم کم کم شروع می کنیم حد تابع ها رو از روی ضابطه پیدا می کنیم، یه سری قضایا بهتون یاد می دیم و حد توابع جزء صحیح یا براکتی رو شروع می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی تجربی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محمدامین نباخته

Loading

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات (قسمت اول)، اصل شمارش ...

امروز در مورد آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات صحبت می کنیم در حقیقت مربوط به مباحثی میشه که شما تو فصل هفت ...

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات (قسمت دوم)، اصل ضرب، ...

تو این جلسه در ممرده اصل ضرب اصل جمع و اصل متمم که سه تا ابزار خیلی بدرد بخور برای آنالیز ترکیبی یا ...

فیلم جلسه 3 - ترکیبیات (قسمت سوم)

فاکتوریل، جایگشت خطی و دوری

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت د ...

روابط بین ریشه­ها و تشکیل معادلۀ درجۀ دوم

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت ...

علامت ریشه­ها، معادلات دو مجذوری، کم­ترین و بیش­ترین مقدار تابع

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت اول ...

مفاهیم اولیه، معادله و نامعادلۀ قدر مطلقی

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت دوم ...

نامعادلات پیچیده­تر و نمودارهای قدر مطلقی

فیلم جلسه 14 - آمار و مدلسازی (قسمت اول)

تعاریف اولیه و دسته­بندی داده­ها

فیلم جلسه 19 - هندسه و استدلال(قسمت اول)-زاو ...

این جلسه میخوایم هندسه رو شروع بکنیم. از فصل یک یعنی هندسه و استدلال شروع می کنیم که با مفهوم زاویه ...

فیلم جلسه 20 - فصل اول: هندسه و استدلال(قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با مثلث متساوی الاضلاع صحبت میکنیم. در رابطه با شرایط هم نهشتی دو تا مثلت صحبت ...

فیلم جلسه 21 - فصل اول:هندسه و استدلال(قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با انواع چند ضلعی ها صحبت میکنیم. در رابطه با چند ضلعی ها محدب و مقعر صحبت میکن ...

فیلم جلسه 22 - هندسه(1)فصل دوم: فیثاغورس و م ...

تو این جلسه میخوایم که فصل دوم هندسه یک یعنی مساحت و فیثاغورس رو شروع بکنیم. در رابطه با فیثاغورس صح ...

فیلم جلسه 23 - هندسه (1)، فصل دوم: فیثاغورث ...

تو این جلسه چند تا نکته مونده از مثلث قائم الزاویه در مورد اون ها صحبت می کنیم، مساحت چند ضلعی های م ...

فیلم جلسه 24 - هندسه(1) فصل سوم: تالس و تشاب ...

ىر اين جلسه فصل سوم هنىسه 1 رو شروع مي كنيم، تالس و تشابه مثلث ها رو می گیم و راجع به نسبت تشابه صحب ...

فیلم جلسه 25 - هندسه (1)، فصل سوم: تالس و تش ...

تو این جلسه تالس و تشابه رو ادامه میدیم و به خصوص راجع به روابط بین محیط مثلث های متشابه سوالات زیاد ...

فیلم جلسه 26 - هندسه 1: فصل 4 شکل های فضایی ...

تو این جلسه فصل چهارم هندسه 1 یکی شکل های فضایی رو شروع می کنیم. در این فلم در مورد مکعب مستطیل، مکع ...

فیلم جلسه 27 - هندسه(1) فصل چهارم: شکل های ف ...

در این جلسه شکل های فضایی رو ادامه میدیم، استوانه، مخروط و هرم رو بررسی می کنیم و کلی تست کنکور حل م ...

فیلم جلسه 28 - هندسه (1)، فصل چهارم: شکل های ...

تو این جلسه از هندسه فضاییی یا شکل های فضایی، ادامه هرم رو میگیم، هرم منتظم یا چهار وجهی منتظم، راجع ...

فیلم جلسه 29 - تابع جزءصحیح (قسمت اول)، مفهو ...

در این قسمت درباره تابع جزء صحیح یا براکت صحبت می کنیم. تابع جزء صحیح اهمیت بسیار زیادی داره توی کنک ...

فیلم جلسه 30 - تابع جزء صحیح( قسمت دوم) - تا ...

تو این جلسه راجع به جزء اعشاری صحبت می کنیم، در حقیقت ادامه مبحث جزء صحیح رو با تابع جزء اعشاری ادام ...

فیلم جلسه 31 - تابع جزء صحیح( قسمت سوم) - نم ...

در این جلسه راجع به نمودار توابعی که جزء صحیح توشون به کار رفته صحبت می کنیم و توابع مهم رو رسم می ک ...

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت اول)، رابطه و روش ...

در این جلسه در رابطه با تابع صحبت میکنیم، استارت تابع رو میزنیم، راجع به رابطه و تابع، اینکه چه رابط ...

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت دوم)، دامنه

تو این جلسه راجع به دامنه توابع صحبت می کنیم از روی نمودار از روی ضابطه از روی زوج مرتب و نمودار پیک ...

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه در برد توابع کامل صحبت می کنیم چند تابع خاص رو که میشه بردش رو راحت بدست اورد صحبت می کن ...

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب تواب ...

در این قسمت بحث تابع رو ادامه میدیم و دربارۀ تابع مرکب صحبت می کنیم. یعنی fog، تشکیل ضابطۀ تابع مرکب ...

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت پنجم)، ادامۀ ترکیب ...

تو این جلسه بحث تابع رو ادامه میدیم. دربارۀ تابع مرکب و دامنۀ تابع در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، چند تا م ...

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت ششم)، تابع یک به ی ...

در این جلسه میخوایم راجع به تابع یک به یک صحبت کنیم، روش های مختلفی برای شناختن تابع یک به یک و شناخ ...

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت ششم)- تابع معکوس

تو این جلسه بحث مفصلی توی تابع معکوس یا تابع وارون داریم راجع به اینکه ضابطه چطور بدست بیاریم و نمود ...

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت اول)، زاویه و نس ...

در این جلسه مثلثات رو شروع می کنیم و در رابطه با تعریف زاویه، درجه، رادیان، واحدهای مختلف زاویه و ای ...

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت دوم)، دایره مثلث ...

تو این جلسه دایره مثلثات رو شروع می کنیم محو هایsin ,cos ,tan را معرفی میکنیم و این که چطور شما از د ...

فیلم جلسه 41 - مثلثات (قسمت سوم)، دایره مثلث ...

تو این جلسه یه چند تا تست از دایره مثلثاتی مونده اونارو براتون حل می کنم که تست های متنوع تری از تست ...

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای ...

بحث روابط مثلثاتی رو از فرمول های مقدماتی شروع میکنیم و تا سر فرمول های 2α کار رو جلو میبریم.

فیلم جلسه 43 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای ...

بحث اتحادهای مثلثاتی رو ادامه میدیم، روابط 2α و 3α رو بررسی می کنیم و تست های متنوعی ازش حل میکنیم.

فیلم جلسه 44 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلۀ مثل ...

بحث معادلۀ مثلثاتی رو مطرح می کنیم، دو تا تیپ مرسوم توی سوالات معادلۀ مثلثاتی داریم. تیپ اول شمارش ت ...

فیلم جلسه 45 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلۀ مث ...

در رابطه با معادلۀ مثلثاتی بحث رو ادامه میدیم، یک جلسه قبلا دربارۀ معادلۀ مثلثاتی صحبت کردیم. تیپ او ...

فیلم جلسه 46 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلۀ مث ...

تو این جلسه معادله مثلثی رو تموم می کنیم یه چند تا نکته ازش باقی مونده در رابطه با نکات صحبت می کنیم ...

فیلم جلسه 47 - مثلثات (قسمت نهم)، کاربرد مثل ...

تو این جلسه مثلثات رو با ادامۀ کاربرد مثلثات شروع می کنیم و بعد از اینکه  کاربرد مثلثات تموم شد، قضی ...

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت دهم)، توابع مثلث ...

این جلسه آخرین جلسه مثلثات هستش که بحث توابع مثاثاتی رو ادامه میدیم راجع به دوره تناوب مثلثاتی و به ...

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

تو این جلسه مشتق رو مشتق رو شروع می کنیم و با تعریف مشتق جلو میریم، مشتق چپ و راست رو هم تعریف می کن ...

فیلم جلسه 50 - مشصتق (قسمت دوم)، نیم مماس چپ ...

تو این جلسه مشتق رو ادامه میدیم با نیم مماس های چپ و راست شروع میکنیم راجعبشون مثال های بیشتری رو حل ...

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت سوم)، مشتق گیری (ق ...

تو این جلسه مشتق گیری رو شروع می کنیم، فرکول های مشتق رو اول از همه به شما یاد میدیم راجع به قوانین ...

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت چهارم)، مشتق گیری ...

تو این جلسه مشتق گیری رو ادامه میدیم، یه سری نکات تکمیلی راجع به این که بعضی از سوالایه مشتق گیری رو ...

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت پنجم)، مشتق تابع م ...

تو این جلسه مشتق تابع مرکب رو که قبلا راجع بش صحبت کردیم رو فرمول بندی می کنیم براش یک فرمول جامع ار ...

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق ضمنی

تو این جلسه در رابطه با مشتقگیری ضمنی صحبت می کنیم راجع به این که همه توابع صریح نیستند یا به عبارت ...

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و ق ...

تو این جلسه در رابطه با خط مماس و قائم صحبت می کنیم. اینکه معادلۀ خط مماس و خط قائم رو چجوری بدست بی ...

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت هشتم)، خط مماس و ق ...

تو این جلسه بحث خط مماس و قائم رو با موضوعات زیر ادامه میدیم:  موضوعاتی که در رابطه با مماس شدن دو ت ...

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق ناپذیری

تو این جلسه در رابطه با خط مماسس قائم خارج از منحنی از نقطه خارج منحنی یه نکته کوچولویی باقی مونده ا ...

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو شروع میکنیم از تعریف نقطه بحرانی و تست های زیادی ازش حل می کنیم 

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های مطلق و نسبی صحبت می کنیم اول معرفی میکنیم اکسترمم مطلق و نسبی رو ...

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث پیدا کردن اکسترمم های مطلق بر توابع پیوسته در بازۀ بسته شروع می کن ...

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث یکنوایی توابع ادامه میدیم، راجع به این که چه توابعی صعودی و نزولی ...

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی صحبت می کنیم، اکسترمم های نسبی رو من تو جلسه ای که اکسترمم ...

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی که قبلا صحبت کردیم و نحوه به دست اومدنش رو صحبت کردیم تست ه ...

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه بحث تقعر و عطف رو شروع می کنیم راجع به تقعر صحبت می کنیم این که چه رابطه ای با مشتق داره ...

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه راجع به نقطه عطف صحبت می کنیم جلسه قبلی راجع به تقعر صحبت کردیم فهمیدید کی تقعر تابع رو ...

فیلم جلسه 66 - انتگرال (قسمت اول)، انتگرال ن ...

توی این فیلم انتگرال رو شروع می کنیم و با انتگرال نامعین هم شروع می کنیم، احتمالاً دو قسمت طول میکشه ...

فیلم جلسه 67 - انتگرال (قسمت دوم)، انتگرال ن ...

راجع به انتگرال نامعین توی فیلم قبلی صحبت کردیم و تو این فیلم انتگرال نامعین رو تموم می کنیم، تست ها ...

فیلم جلسه 68 - انتگرال (قسمت سوم)، انتگرال م ...

توی جلسات قبلی راجع به انتگرال نامعین صحبت کردیم، گفتیم که راجع به پاد مشتقه، یعنی برعکس عملیات مشتق ...

فیلم جلسه 69 - انتگرال (قسمت چهارم)، قضیۀ بن ...

توی این جلسه راجع به قضیۀ بنیادی دوم صحبت می کنیم، قضایای بنیادی دو تا هستن، اول و دوم، ابتدا قضیۀ ب ...

فیلم جلسه 70 - انتگرال (قسمت پنجم)، مساحت

این جلسه آخرین جلسۀ انتگراله، راجع به مساحت ها یا سطح محصور صحبت می کنیم و در آخر هم راجع به قضیۀ بن ...

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهو ...

توی این فیلم حل و پیوستگی رو شروع می کنیم. بعد از مدت ها که بچه ها خیلی درخواست داشتن، امروز حد و پی ...

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد د ...

تو این جلسه حد رو انشاا... ادامه میدیم، موضوعات اولیه و مفاهیم اولیه حد رو از روی نمودار به شما یاد ...

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حد د ...

تو این جلسه در رابطه با ادامۀ حدهای براکتی صحبت می کنیم و قضیۀ فشردگی رو مطرح می کنیم، قضیۀ فشردگی ن ...

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، حد ...

تو این جلسه حدود مبهم رو شروع می کنیم، از صفر صفرم ها شروع میکنیم، در واقع حدودی که مشکل دار هستن، ص ...

فیلم جلسه 75 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، حدو ...

تو این جلسه حد های صفر صفرم رو ادامه میدیم وارد قضیه هوپیتال هم میشیم و مثال ها متنوعی ازش حل می کنی ...

فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، هوپ ...

تو این جلسه بحث حد های صفر صفرم رو همچنان ادامه میدیم ادامۀ بحث هوپیتال و موضوع استفاده از روش هم ار ...

فیلم جلسه 77 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد ...

توی این جلسه باز هم فیلم های حد رو ادامه میدیم، در رابطه با حد بی نهایت یا حد نامتناهی صحبت می کنیم، ...

فیلم جلسه 78 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد ...

تو این جلسه میخوایم حد در بی نهایت رو صحبت کنیم، یعنی x رو به سمت بی نهایت میل بدیم که ببینیم حد تاب ...

فیلم جلسه 79 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد د ...

تو این جلسه ان شاا... حد رو تموم می کنیم، چیزهایی که از حد باقی مونده، بعضی از هم ارزی هایی که شما ب ...

فیلم جلسه 80 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوس ...

این جلسه راجع به پیوستگی صحبت می کنیم، پیوستگی در نقطه رو مطرح می کنیم و تست های متنوعی ازش حل می کن ...

فیلم جلسه 98 - تحلیل و بررسی درس ریاضی از کن ...

خسته نباشید میگم اول خدمت همه بچه های ریاضی که امروز کنکورشونو دادن امیدوارم که بهترین نتیجه براشون ...