فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد در نقطه (قسمت اول)

تو این جلسه حد رو انشاا... ادامه میدیم، موضوعات اولیه و مفاهیم اولیه حد رو از روی نمودار به شما یاد میدیم، اینکه از روی نمودار چجوری حد تابع رو پیدا کنیم، مفاهیم حد چپ و راست، حد یک طرفه و غیره، توی این فیلم کم کم شروع می کنیم حد تابع ها رو از روی ضابطه پیدا می کنیم، یه سری قضایا بهتون یاد می دیم و حد توابع جزء صحیح یا براکتی رو شروع می کنیم.