فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 48 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت نوزدهم)، ترکیب مقاومت ها (قسمت چهارم)

تو این جلسه بحث به هم بستن مقاومت ها رو خواهیم داشت و سوالات بیشتری رو تو این زمینه حل خواهیم کرد و بعضی از سوالات نکات خیلی مهمی رو اشاره خواهیم کرد 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم