فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 43 - فصل سوم شیمی (1): آب آهنگ زندگی (قسمت اول)، آب کره، ترکیب های یونی

ما تو این جلسه می خوایم فصل سوم از شیمی یک رو با هم شروع بکنیم  خوب ابتدا کار بحث آب کره رو خواهیم داشت و یه مقداری هم در مورد ترکیب های یونی با هم صحبت خواهیم داشت فرمول نویسی و نامگذاریش و چند تا مثال هم حل خواهم کرد