فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 42 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت دهم)، استوکیومتری واکنش، شارایط استاندارد

در این جلسه می خوایم راجع به استوکیومتری واکنش که توش STP به کار رفته صحبت بکنیم و می خوایم ببینیم که چه طور می تونیم ایم مسائل رو با هم حل کنیم