فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 18 - عربی دهم: درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه

تو این درس می خوایم قواعد درس هشتم سال دهم به نام جامد مشتق بحث بسیار مهمی هستش به ظاهر سادست اما در باطن پر از نکته هستش دونه به دونه اینا رو توضیح دادم نکاتی که فکر میکنم هیچ جا این ها نمیشنوید پس درس امروز رو خوب گوش کنید