فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 17 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد

امروز می خوایم ساختار نون وقایع و جار و مجرور هم تست های قواعد هم تست های واژگان رو حل کنیم درس هفتم دهم بحث بسیار مهمی  هستش به ظاهر سادست اما یه سری نکات ریز هم داره که تو تست ها با هم تحلیلش می کنیم