فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 16 - عربی دهم: درس هفتم (قسمت اول)، نون وقایه و جار و مجرور

تو درس هفت نون وقایه، و جار و مجرور رو با هم مورد بررسی قرار میدیم، نون وقایه درس مهمی هستش، حالت های استثناء و متفاوتی داره که به سادگی که فکر میکنی نیستش پس حتما توصیه می کنم فیلم رو ببنید با هم نکات رو تحلیل کنیم تا خیالمون از این مطلب هم راحت بشه