فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 15 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد

میریم سراغ ساختار جملۀ فعلیه، اسمیه، معلوم و مجهول بسیار بحث مهمیه درس امروز تست هاش رو با هم میبینیم درس 5 و 6 رو باهم تو کتاب اوردم تست هاش رو