فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 13 - عربی دهم، درس پنجم و ششم (قسمت اول)، بررسی نقش ها در جملۀ فعلیه

قواعد درس گنج رو مهم ترین قسمت قواعد زبان عربی پیدا کردن نقش ها کاری که همۀ بچه ها متاسفانه توش ضعف دارند این فیلم رو با دقت بررسی کنید تو جملۀ فعلیه تو این قسمت وارد شدیم فعلیه با فعل معلوم، با فعل مجهول و فوق العاده ضعف شما رو برطرف می کنه به نظر من این جلسه عالیه