فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 10 - عربی دهم، درس سوم و چهارم (قسمت اول)، افعال ثلاثی مجرد و مزید (قسمت اول)

بچه ها فعل های ثلاثی مجرد و مزید یکی از مهم ترین قسمت هایی که تو زبان عربی وجود داره و بچه ها به شدت تو نظام جدید باهاش مسئله دارن بحث ثلاثی مزید و مجرده تو جلسه ای مربوط به قواعد درس سه و چهار هست جلسه شماره شش ایم بحث رو کامل توضیح دادیم