فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 9 - عربی دهم، درس دوم (قسمت دوم)، حل تست واژگان و قواعد

تو جلسه پنجم، تمام تست های واژگان و قواعد درس دو دهم که بحث عدد بود رو تحلیل کردیم هم در مورد واژگان و صحبت کردیم و نکاتی که باید بهش دقت کنیم هم در مورد ریزه کاری های بسیار مهم در عربی رو با هم تحیلی کردیم حتما تست ها رو با خودم حل کنید