فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 8 - عربی دهم، درس دوم (قسمت اول)، اعداد

تو جلسه چهارم قواعد درس دوم ینی بحث عدد رو مطرح میکنیم، بحث عدد خیلی کامله کنکور قرار خیلی محدود بیاد ما یه چیزی بین اینا رو گفتیم یه جوری گفتم حتی علاقه مندان عدد رو عالی یا بگیرند