فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 7 - عربی دهم، درس اول (قسمت سوم)، حل تست واژگان و قواعد

تو جلسه سوم تست ها واژگان و قواعد درس یک دهم رو کامل تحلیل کردیم نکات یه بار دیگه مرور کردیم، بچه ها تست های این کتاب بسیار برای حل برای شما مفیده و تیپ ها تستی رو تو این کتاب برای شما مطرح کردیم