فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 6 - عربی دهم، درس اول (قسمت دوم)، مقدمات زبان عربی (اسم)

تو این جلسه مفاهیم پایه رو باز مرور می کنیم اما تو بحث اسم ها بررسی اسم از لحاظ جنسو تعداد و نکات مربوط به اسم که خیلی مهمه و بحث وزن یابی کلمات و کنار این یه فایل خیل مهم ترکیبات اسمی و اضافی و وصفی رو با هم مروز ی کنیم و قواعد درس  یک دهم به اتمام میرسه