فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 5 - عربی دهم، درس اول (قسمت اول)، مقدمات زبان عربی (فعل)

تو جلسه اولمون درس یک سال دهم بحث قواعدش رو با هم مرور میکنیم که تو جلسه اول فقط بحث مفاهیم پایه در زمینه فعل ساختار ماضی، مضارع، امر ، نهی و مستقبل بررسی تمام صیغه شناسی ها و تبدیل صیغه ها به هم و ترجمه کردن تو زمان مناسب رو با هم بررسی می کنیم فیلم خیلی مهمی هستش حتما توصیه می کنم ببنید پایه شما رو تو عربی در زمینه فعل قوی می کنه و از این به بعد بهتر میتونید هم تو تست های قواعد و هم تو تست های ترجمه عمل کنید