فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 4 - عربی ترجمه (قسمت چهارم)، حل تست های ترجمه (37 الی 62)

امروز می خوایم تست های ترجمه رو حل کنیم کتاب خیلی سبز تست های ترجمش امروز تموم میشه هرچی تست توی کتاب نوشتم امروز برات حل می کنم، با حل این تست ها تو ترجمه قطعا غول خواهیم شد