فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 3 - عربی ترجمه (قسمت سوم)، حل تست های ترجمه (1 الی 36)

تو این قسمت تست های ترجمه از شماره 1 تا 36 رو با هم حل کردیم اما من خواستم اینه که حتما سوالات رو یه دور حل کنید و جواب ها رو چک کنید برای تحلیل سوالات و تحلیل تست های ترجمه فیلم رو پلی کن چون من با سرعت زیادی تست ها رو حل کردم با هم تحلیل می کنیم و میبینیم روش حل سوالات ترجمه به چه ترتیب و چقدر راحت زیر 30 ثانیه خیلی وقت ها تست های ترجمه حل میشه