فیلم ها جمع بندی عربی کنکور 14+6 ساعت (نظام آموزشی جدید) (98-1397) میلاد ناصح زاده

فیلم جلسه 2 - عربی ترجمه (قسمت دوم)، نکات فعل و تکمیلی در ترجمه

تو این فیلم بحث ترجمه رو تموم میکنیم کات فعل رو میگیم نکات قواعدش رو میگیم نحوه حل تست های رجمه رو میگیم و شما خیالتون از ترجمه کلا راحت میشه از 35 الی 50 درصد کنکور راحت میشه