فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت دوم)، گفتار1: تامین انرژی (قسمت دوم)

محمد علی امینی راد
محمد علی امینی راد

صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) امینی راد

رسیدیم به بحث بسیار مطلب دار و مهم گلیکولیز یا قندکات ف اما قبلش میام میگم که قندکافت رخ میده راحلش رو نمیگم اول مفاهمیش رو میگم بعدا هم میگم محصول قندکافت سه تا سه کربنه هستش این سه کربنه اگر اکسیژن باشه وارد میتوکندری میشه اگه نباشه وارد تخمیر  میشه بعد میام جلو تر ویه مقدار ریز تر میشم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) امینی راد

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی زیست دوازدهم

امسال قراره که کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه(3) رو با سبک خاص کنکور تجربی آموزش بدیم. کنکور امسالتون چ ...

فیلم جلسه 1 - زیست (3)، فصل اول: مولکول های ...

می خوایم شروع کنیم آموزش فصل یک زیست شناسی سه رو میریم یه مقدار از سطح کتاب بالاتر مفاهیم رو برات تو ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول زیست(3): مولکول های اط ...

میایم آزمایش آقای ایوری رو میگیم که اثبات میکنه همون ناقلی که ما دنبالش میگردیم واسه انتقال صفات، DN ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول زیست (3): مولکول های ا ...

آخر گفتار یک یعنی پر از اطلاعات در مورد دانشمندهایی که در مورد بیوشیمی و ساختار DNA و RNA کار کردن م ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

بخش اولِ همانندسازی DNA، سه تا فرضیه داره: صددرصد حفاظتی، نیمه حفاظتی و پراکنده بعد دو تا دانشمند م ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ( ...

همانندسازی DNA یک سری فرایندها داره، آنزیم میخواد، پیش ماده میخواد، فرآوردش چیه؟ دوراهی همانندسازی چ ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ...

ىر خدمت شماییم با گفتار سه فصل یک پروتئین ها. یه جوری تو این چند تا کلیپ پشت سره هم می خوایم گفتار س ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ...

می خوایم در ادامه گفتار سه فصل یک که ماهیت آمینو اسیدها رو فهمیدیم تو ادامش بیایم ساختارهای پروتئینی ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ...

تیکه آخر گفتار سه فصل یک پروتئین ها و آنزیم ها و عملکرد پروتئین ها در سلول رو می خوایم بررسی کنیم از ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: مولکول اطلاعاتی (قسمت ...

یه ده تا تست نقلی براتون اوردم از مباحث مختلف نکته داره فقط یه نکته تست ها رو که خوندم فیلم ها رو pa ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: مولکول های اطلاعاتی ...

جلسه آخر از حل تست های فصل یک رو می خوایم با هم بریم ادامه تست ها ده تا تست فیلم قبلی بود ده تا تست ...

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

گفتار یک فصل دو رو می خوایم شروع کنیم شاید باورتون نشه اما به اندازه یک دنیا مطلب  نکته ترکیبی تو هم ...

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

میدونم توی مفهوم رو نویسی خیلی پیچیدگی وجود داره اصلا خوده رو نویسی چیه؟ چه جوری انجام میشه مراحلش آ ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

تیکه آخر از گفتار یک فصل دوم بحث تغییراتیست که روی حالا رو نوشت DMA یا RNA ها تو لید میشه و ایجاد می ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: جریان اطلاع در یاخته ...

در خدمتتون هستیم با ادامۀ فصل دو، گفتار دو، ابتدای مطلب دربارۀ رمز، رمزه و پادرمزه میخوایم صحبت کنیم ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

ادامه گفتار 2 از فصل دو سال دوازدهم می خوایم بریم سراغ مراحل ترجمه یه مرور کوچیک داریم از مباحث قبلی ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یا ...

تو این فیلم یه پکِ جمع بندیِ نکته تستیِ توپ، عالی، ینی نگاه کن برو باهاش تست هارو درو کن، از جمع بند ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

 انتهای گفتار دو رو  از  فصل دو می خوایم بریم و بعد وارد گفتار سه بشیم تو انتهای گفتار دو میایم عوام ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: جریان اطلاعات در یاخ ...

میخوایم تنظیم بیان ژن در پروکاریودها رو بگیم که دو گونه هستش: منفی و مثبت، منفی مفهومش چیه مثبت مفهو ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: جریان اطلاعاتی در یا ...

  رسیدیم به انتهای گفتار سه که کلی مطلب داره می خوایم بیان ژن تو یوکاریوتها رو ببرسی کنم، مراحل قبل ...

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

بحث امروز بحث پر مطلب و پرنکته ژنتیک هستش معروف به ژنتیک مندلی ما تو این کلیپ قصد داریم مقاهیم از رش ...

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه بر و بچه های گل آلا تک تک شما در هر کجای این زمین محمدعلی امینی ر ...

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه بر و بچه های گل سرزمین امینی راد هستم ادامه مفاهیم ژنتیک رو میگیم ...

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه بر و بچه های گل آلا در هر جای کره زمین اولین فیلم مسائلی و میخوای ...

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

 بحث مسائل انواع ژنوتیپ  و انواع فنوتیپ چندین نوع تیپ مسئله میتونن در سوالات کنکور برای شما استفاده ...

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: انتقال اطلاعات در نس ...

می خوایم بریم یه تیپ مسئله ای که میشه گفت خاص تر هم هست با قبلیا به نام حالت های آمیزش رو رو بررسی ک ...

فیلم جلسه 26 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

فصل چهار میاد اثرات جهش رو بررسی میکنه تو فرد و جمعیت یه مقدمه داره معمولا بچه ها اصلا مقدمه رو تحوی ...

فیلم جلسه 27 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

این بار میریم سراغ بررسی مو شکافانه عمیق در مورد انواع حالت های جهش های کوچک یا جهش های نقطه ای ممکن ...

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

در این جلسه میریم گفتار یک رو، جهش رو، عوامل ایجاد کننده جهش رو این که چه حالت های خاصی تو جهش وجود ...

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: تغییر در اطللاعات ...

ژنتیک جمعیت رو می خوایم با هم شروع کنیم گفتار خیلی مهمیه که خیلی مطلب داره، تو ایم فیلم می خوایم برا ...

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

ژنتیک جمعیتی  مباحث خفن مهم به ترتیب چند تا مبحث رو می خوام با همدیگه زیر و بم رو در بیاریم یه جوری ...

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

شارش ژن چیه؟ آمیزش غیرتصادفی چه تأثیری در بر هم خوردن در تعادل جمعیت داره؟ اینارو میخوایم با هم برر ...

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

میخوایم بریم سراغ دلایل ایجاد گوناگونی در گونه ها، تترات، کراسینگ اور، انواع گامت، انواع آرایش متافا ...

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

توی اواخر گفتار 2 هستیم، میخوایم بریم سراغ قسمت های پیچ و خم دارش یه ذره، که فراوانی افراد ناخالص چی ...

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

گفتار ۳ رو شروع می کنیم گفتاره بسیار سنگین هستش گفتار ۳ از سنگواره شروع میکنه   تعریف سنگواره چی هست ...

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

ادامه گفتار سه رو داریم میریم تعریف گونه رو ه گونه چیست رو می خوایم بررسی کنیم این که در نظام رده بن ...

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: تغییر در اطلاعات و ...

گونه زایی رو داریم می ریم جلو گونه زایی دگرمیهنی ر. کامل با هم تو فیلم قبلی صحبت کردیم این بار تو هم ...

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

رسیدن به فصل چقدر بد بدن امام فیتیله پیچش می کنیم این فصل رو خوب گوش کن تو این فیلم می خوام مفاهیم ر ...

فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

رسیدیم به بحث بسیار مطلب دار و مهم گلیکولیز یا قندکات ف اما قبلش میام میگم که قندکافت رخ میده راحلش ...

فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

می خوایم گفتار یک رو تموم کنیم مفهوم اکسایش و کاهش رو بررسی کنیم NAD مثبت و NADH به عنوان ناقل یک ال ...

فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

می خوایم بریم سراغ چرخه کربس، چرخه کربس رو منفجر کنیم دونه به دونه مفهوماش دونه به دونه نکته هاش هرج ...

فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

می خوایم بریم سراغ زنجیره انقال الکترون ها آخرین مرحله از چرخه تنفس سلولی همه نکاتش رو میگیم و همچنی ...

فیلم جلسه 42 - فصل پنجم: از ماده به انرژی(قس ...

میخوایم بریم سراغ اینکه: 1) شرایط تولید حداکثر ATP در تنفس سلولی چیست؟ بسیار کاربردیه در کنکور 2) ...

فیلم جلسه 43 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

تو این کلیپ میخوام برات یه جمع بندی توپ از کل تخمیر و یه جمع بندی تصویری عالی و مفهومی از کل فراینده ...

فیلم جلسه 44 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (ق ...

تیکه آخر این فصل پاد اکسنده، الکل کلی نکته ترکیبی داره منم سعی کردمتا اونجایی که میتونم هرچی الکل تو ...

فیلم جلسه 45 - یادگیری سریع، مرور نکات فصل

یه هدیه جدید براتون اوردم یه بخش جدید رو اضافه کردم به انتهای فصل به نام fast learn  یا یادگیری سریع ...

فیلم جلسه 46 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

رسیدیم به فصل ششم فصل ششم از فصل پنجم سخت تره اما بهت قول میدم به لطف خدا با کمک خودمون این فصل رو ض ...

فیلم جلسه 47 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

می خوایم بریم ببنیم فتو سیستم چیه انواع کلروفیل کدوم هستش رنگیزه ها چه تاثیری تو فتوسنتز  دارند و مح ...

فیلم جلسه 48 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

اونایی که خیلی وقت ندارند کل گفتار1 رو بررسی کنند می تونند ایت فیلم رو ببنند تقریبا تو این فیلم همه ...

فیلم جلسه 49 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

گفتار2 واکنش های فتوسنتزی رو می خوایم یه بار متن کتابش رو تا ته بریم ریز نکته بکشیم بیرون، پس برای ی ...

فیلم جلسه 50 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

عزیزایی که گفتار2 بخش اون واکنش های تیلاکوئیدی رو یه چیزایی بلد هستن ریز می خوان از توش نکته درارند ...

فیلم جلسه 51 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

ادامه پاسخ به سوالاتون رو داریم و میایم متن کتاب رو در مورد انتهای گفتار دو می خونیم کلی نکته تو این ...

فیلم جلسه 52 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

گفتار 3 رو می خوایم شروع کنیم قبلش یه مرور از چرخه کالوین گیاه c3 انجام میدم برات میام کلیت گفتار 3 ...

فیلم جلسه 53 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

رسیدیم به بحث نفس گیر فعالیت اکسیژنازی، کربوکسیلازی رو اول توضیح میدم بعد میرم انواع سیستم های تثبیت ...

فیلم جلسه 54 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

در این قسمت یه بخش چند سوال میریم و قراره نکات باقی مونده رو دقیق بگیم، همچنین قراره راجع به اتوتورو ...

فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

قراره در این قسمت هر آنچه که باید از باکتری بلد باشه رو میگه، جمع بندی باکتری هر سه پایه

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

ادامۀ بحث باکتریولوژی خودمون که باکتری هارو کجا تو کتابا داشتیم رو میریم، بعد بریم سراغ شیمیوسنتز کن ...

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از انرژی به ماده (قس ...

بریم سراغ Fast Learn یا یاس یا یادگیری سریع فصل ششم، چقد نکته توش گفتیم، میخوایم با هم دیگه یه بار ه ...

فیلم جلسه 58 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

بحث زیست فناوری رو میخوایم شروع کنیم، تاریخچۀ استفاده از زیست فناوری رو میگیم، قبلش چن تا نکتۀ خوب ت ...

فیلم جلسه 59 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

میخوایم بریم سراغ مهندسی ژنتیک، بخش اولش خیلی سنگینه، این فصل خط به خطش بیشتر از اینکه بخوای حفظ کنی ...

فیلم جلسه 60 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

میخوام خیلی نرم، کل مهندسی ژنتیک رو با یه عالمه نکتۀ تست کُش با همدیگه مرور کنیم، کل مراحل مهندسی ژن ...

فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

ادامۀ گفتار 1 فصل هفت رو میخوایم بریم، آخراشه و تمومش می کنیم، می ریم سراغ بخش محبوبِ چند سؤال.

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

ادامۀ چند سؤال رو می خوایم بریم توی گفتار 1، یه ذرّه از فصل یک سال دهم، یه بخش هاییش نیازه که یادآور ...

فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

ادامۀ فناوری نوین زیستی، متن مهندسی پروتئین رو توی فیلم قبلی خوندیم، مفاهیم و ریز نکاتش رو اینجا با ...

فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

ادامۀ فناوری نوین زیستی، این دفعه مهندسی بافت، از تولید هوش مصنوعی و غضروف بینی گرفته تا انواع یاخته ...

فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

فصل هفتم: فناوری های نوین زیستی (قسمت هشتم)، گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت (قسمت چهارم)، کار ...

فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

متن کتاب رو توی بخشی از زیست فناوری در کشاورزی خوندیم، اینجا میایم روی اسلایدهاش صحبت می کنیم، بحث ت ...

فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: فناوری های نوین زیس ...

میخوایم ته فصل رو هم مرور کنیم ببینیم چه خبره، میخوایم بریم سراغ مهندسی ژنتیک و بحث تولید واکسن رو ص ...

فیلم جلسه 68 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

میخوایم فصل رفتار رو شروع کنیم معنی رفتار، چرا و چگونگی بروز رفتار، نکات مقدماتی فصل که برخلاف فکر ب ...

فیلم جلسه 69 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

میخوایم وارد بخش یادگیری بشیم، انواع یادگیری و ریز نکات بحث خوگیری و عادی شدن و شرطی شدن فعال و شرطی ...

فیلم جلسه 70 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

میخوایم شروع کنیم قسمت رفتار حل مسئله و نقش پذیری و مقایسه همه رفتارهایی که تا اینجا خوندیم و نکات ت ...

فیلم جلسه 71 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

ادامه بخش رفتار، انتخاب طبیعی و رفتار، شروع گفتار 2 و توضیح میدیم که چرا مرغ کاکایی پوسته تخم ها رو ...

فیلم جلسه 72 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

بریم سراغ ادامه گفتار دوم و فصل آخر، بخش رفتار، فصل ساده ای است ولی در لابه لای متون کتاب نکات بسیار ...

فیلم جلسه 73 - فصل هشتم: رفتارهای جانوران (ق ...

گفتار سوم فصل هشت، نکات متن کتاب نکات مفهومی نکات ترکیبی بررسی میکنیم، در مورد زندگی گروهی و زندگی ز ...