فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: از ماده به انرژی (قسمت اول)،گفتار1: تامین انرژی (قسمت اول)

رسیدن به فصل چقدر بد بدن امام فیتیله پیچش می کنیم این فصل رو خوب گوش کن تو این فیلم می خوام مفاهیم رو توضیح بدم تنفس سلولی چیه چرا ATP چیه که تو تنفس قراره تولید بشهانرژی چیهعضلات از ATP چه استفاده‌ای می‌کنند اصلاسه روش ساخته ATP  چیه اینها رو می‌خواهیم بررسی کنیم