فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 41 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دوازدهم)،

آرشآرش