فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 40 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت یازدهم)؛ توان در مدارهای الکتریکی (قسمت اول)

ما تو این جلسه بحث توان الکتریکی مصرفی رو بررسی خواهیم کرد قبل از این که توان الکتریکی مصرفی رو بگیم به طور کلی راجع به توان در رابطه با بار q که از قسمتی از مدار میگذره صحبت میکنیم رابطه ای رو به دست میاریم که از این رابطه می تونیم هم برای باتری و هم برای مقاومت استفاده کنیم در ادامه هم سوالات مربوط به توان رو حل خواهیم کرد