فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 39 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت دهم)، نیرو محرکه الکتریکی و مدارها (قسمت پنجم)

ما سوالات مربوط به تک حلقه تک باتری رو تو این جلسه ادامه میدیم و در واقعه ار روابط جریان اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت و اختلاف پتانسیل استفاده خواهیم کرد و با استفاده از روابط سوالات رو حل میکنیم در انتهای جلسه بحث اتصال کوتاه رو خواهیم داشت و یه نکته هم ویژه رشته ریاضی بررسی خواهیم کرد