فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 18 - درس دوم: A Healthy Lifestyle (قسمت نهم)، ترجمه متن

به نام خدا در این قسمت متن درس دوم سال یازدهم رو ینی  صفحه های ۵۸ و۵۹ رو براتون می‌خونیم و ترجمه می‌کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم