فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول)، گفتار 1: ارتباط شیمیایی (قسمت اول)

 خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم امروز استارت میزنیم فصل چهارم رو بحث هورمون ها رو مقایسه می‌کنیم تو این جلسه هورمون و ناقل های عصبی رو با هم مقایسه می کنیم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 8
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 8

آرشآرش