فیلم ها صفر تا صد فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) فرشید داداشی

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (قسمت چهارم)، تغییر مقاومت ویژه بارها (ویژه ریاضی)

این جلسه ویژه رشته ریاضی هستش ، تو تین جلسه ما به اثرات دما بر مقاومت می پردازیم، می خوایم ببینیم دما چه جوری مقاومت رو تغییر میده اگه یادتون باشه قبلا ما می گفتیم این موضوع رو که دما رو ثابت بگیرید ینی دما تغییری نمی کنه که به سوالات اشاره می کردیم و خوب سوالاتش رو حل می کردیم الان می خوایم ببنیم دما چه تاثیری میذاره وفیت که دما یک جسم رو زیاد میکنیم مقاومتش چه تغییری می کنه در مورد رساناه اچه جوریه در مورد نیم رسانا ها چه جوریه همه اینا رو بررسی می کنیم رابطه ای رو برای مقاومت ویژه به دست میاریم