فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت نهم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

امروز ادامه میدی بحثمون رو، وظایف ماهیچۀ اسکلتی رو بهتون توضیح میدم، جلوتر با ساختار ماهیچۀ اسکلتی آشنا میشیم، بعد جلوتر بحث درجه یکِ سارکوم مناطق تیره و روشن و نکات میوزین و آکتین رو خدمتتون میگم. نکات مهمی تو این جلسه بهتون میگم.

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 7
کارگاه نکته و تست زیست شناسی یازدهم جلال موقاری؛ جلسه 7